Strona w przebudowie


Krzysztof Suter // Kancelaria Radcy Prawnego

Temida - Bogini Sprawiedliwości

Krajowa Izba Radców Prawnych

798 896 376

suter@radca.tychy.pl

Tychy, ul. Edukacji 48

Umowy - kontrakty

Bank / Obligacje GET BACK

Bank / Przewalutowanie - KURS Banku

Bank / Spread

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Zarzuty od nakazu zapłaty

Odzyskiwanie nieruchomości

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Odwołanie do sądu pracy

Negocjacje

Stwierdzenie nabycia spadku

Dział spadku

Pozwolenie na budowę

Kara / Administracyjne kary pieniężne

Komornik i egzekucja

Windykacja / Kruk - Get Back - Ultimo

Reklamacje i gwarancje

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Strona w przebudowie