Š Krzysztof Suter // Kancelaria Radcy Prawnego
Mecenas Krzysztof Suter jest radcą prawnym od 2010 roku.

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zatrudniony w administracji państwowej przy obsłudze prawnej.

Przewodniczący Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w latach 2006 - 2014.

Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach od 2013 roku.

Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w latach 2006 - 2009.

Stały współpracownik Kancelarii Radców Prawnych "Temida" s.c. w Tychach.

Serdecznie zapraszam do Kancelarii.

Radcy prawni zrzeszeni są w samorządzie zawodowym, czuwającym nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego, nad wysokim poziomem merytorycznym radców, ich odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do działania w roli PROFESJONALNEGO pełnomocnika.
Radcy prawni, w przeciwieństwie do tzw. doradców prawnych, są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

design: Powiernik Wizualizacje